Ochotnicza Straż Pożarna

Zachęcamy do kontaktu Ochotniczą Straż Pożarną w Bańskiej Wyżnej jeśli jest zainteresowana darmową domeną
osp.banska-wyzna.pl | osp.banskawyzna.pl


Forma prawna: Stowarzyszenie. Data rejestracji: 22 sierpnia 2001 r. KRS: 0000035724 | NIP: 7352413199 | REGON: 492701827. Realizacja działań skierowanych na prewencję pożarów, wspierając jednocześnie kooperację z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Aktywne uczestnictwo w operacjach ratunkowych podczas pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, a także innych katastrof i zdarzeń nieprzewidzianych. Prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących zagrożeń pożarowych i ekologicznych, wraz z dostarczaniem społeczności wiedzy na temat środków ochrony. Promowanie kultury fizycznej, sportu, a także prowadzenie działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym i rekreacyjnym wśród członków ochotniczej straży pożarnej. Reprezentowanie ochotniczej straży pożarnej w instytucjach samorządowych i organach reprezentacyjnych. Realizacja dodatkowych zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, wynikających z przepisów prawa oraz statutu.

Dane kontaktowe

Adres: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP); ul. Szlak Papieski 77, 34-424 Bańska Wyżna
Adres: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP); os. Hodówka 58, 34-424 Bańska Niżna
Telefon: +48182755905 | 112
Email: pitoniowkaosp@gmail.com
Facebook: facebook.com/osp.banskawyzna
facebook.com/people/OSP-Pitoniówka/100078289356049